Finnskogsrikets logga

Start  Om området  Föreningen  Verksamheter  Utflyktsmål  Evenemang  Länkar  Nyhetsarkiv

Vindkraftskoloniseringen av vårt skogslandskap


Som framgår av nedanstående kartor är vårt verksamhetsområde på väg att bli inringat av vindkraftsområden från både söder och öster. Ordet ”vindkraftsparker” används som en förskönande omskrivning. Påverkan blir påtaglig både visuellt och akustiskt, där ljudet kan liknas vid reaplan, som aldrig landar!

Ockelbo och Falu kommuner har visat sig särskilt villiga att bevilja denna påtagliga miljöpåverkan med en elproduktion, som orsakar flerdubbelt mer CO2 än den traditionella väderoberoende elproduktionen i landet. Desutom försvinner stora arealer kolsänkande skog genom vägar och uppställningsplatser. Huruvida beslutsfattarna varit aningslösa med att skjuta över målen för utbyggnad i landet får framtiden utvisa. Tidigare exploateringar av vårt verksamhetsområde har stoppats genom insatser/argumentering från bl.a. Svartnäsbygdens Vildmarksförening respektive Bollnäs Naturskyddsförening.

I Svabensverk finns arbetsgruppen ”Blåst på Alfta Finnskog”, som kämpar mot vindkraft- exploatering i området, där vår förening gjort i ordning de gamla cykelstigarna från 20-talet som moderna cykel- och vandringsleder. I området intill Svabensverk hade man den senaste lyckade kungsörnshäckningen 2017 i ett gammalt, väl etablerat kungsörnsrevir. En vindkraftsetablering där vore i strid med artskyddsförordningen. I nuläget är denna projektering ej med på kartan, eftersom det exploaterande markägarbolaget fått ”bakläxa”.

Idag byggs ställverket i Grönviken (Lingbo), till vilket ett stort antal redan tillståndsgivna vindsnurror kommer att anslutas. Föreningen Finnskogsriket anser, att den omfattande utbyggnaden i trakten av Lingbo är mer än tillräcklig, och att etablering i örnrevir inte skall komma ifråga.

Återigen förtjänar påpekas, att man ej skall låta sig luras av miljöbluffen, att vindkraften skulle vara klimatneutral. En certifierad källa är Vattenfalls livscykelanalys med avseende på CO2. Begreppet förnyelsebar elproduktion är också vilseledande, eftersom livslängden är så kort för vindkraftverken, samtidigt som de kräver mycket och ej återvinningsbart material. T.ex. finns sällsynta jordartsmetaller i varje vindkraftverk, som bryts med stor negativ miljöpåverkan i främst Kina.Swedish English