Finnskogsrikets logga

Start  Om området  Föreningen  Verksamheter  Utflyktsmål  Evenemang  Länkar  Nyhetsarkiv

- En liten kulturbetraktelse -

Finnskogsriket är ett samlande begrepp för att tydliggöra det stora naturområdet mellan landskapen Gästrikland – Hälsingland och Dalarna i mellersta Sverige. Namn har området fått från migrationen av svedjebrukande folk österifrån, närmast Finland –svedjefinnar- för 400 år sedan. Området lockar främst med sin stora, oexploaterade natur samt tre utmärkande gamla kulturbegrepp: 1.Järn -Järnhantering, 2. Fäbodar 3. Svedjebruk - Svedjefinnar.

Järnbruk.


Under 1700-talet svarade Sverige för 40 % av hela världens järnbehov! Hanteringen är sprungen ur förhistorisk teknik –blästerugnar med sjö och myrmalm. Under 1600 – 1700 ersatt av masugnar och bergsbruk för att få malm. Behovet av träkol var mycket stort, de stora skogarna samt vattenkraft från områdets alla åar och forsar utmärker området. Vi har ett flertal kulturminnen kvar från den tiden, besök dem!

Fäbodar.


Inom området har vi haft fäbodar sedan ”urminnes” tider, kanske 1300-talet. Under sommaren flyttade bönderna nere i älvdalgångarna sina djur upp i de stora skogarna, till sina fäbodar; fä är betesdjur, bodar är bostad! Dessa sköttes av unga kvinnor som bodde på skogen under sommaren, de vallade samt mjölkade djuren, gjorde smör, ost och andra produkter som fraktades hem till gården nere i dalgångarnas byar. Det är ett mytomspunnet och romantiserat liv som till viss del finns kvar ännu i dag. Guider kan berätta och visa för grupper!

Svedjebruk.


Ett svedjeodlande folk kom hit för ca 400 år sedan, de förde med sig en annan kultur, ett annorlunda sätt att odla, att bo och att leva. De kom närmast från Finland men har sina rötter långt österut. De talade Finnsk-ugriska, ett språk med ursprung i nuvarande Ryssland kring Uralbergen. Ända in i 1900-talet fanns det människor som talade finsk språket här!
De odlade genom att fälla stor, grov granskog, lät den torka i ett par år och eldade sedan upp den i en våldsamt stor brasa. Man sådde tvåårig svedjeråg i askan, man fick mycket goda skördar som gav dem välstånd. Under 1700- talet förbjöds svedjeodling och deras välstånd förbyttes i svåra levnadsförhållanden. De bodde i Rökstugor och torkade sin säd i Rior samt bada rökbastu, alla tre byggnadstyperna saknar skorsten! Under tre århundraden talades det finska här med finska seder och bruk som skilde sig mycket från svenska förhållanden. I dag har många svenskar gener från dem och det forskas mycket i deras liv och förhållanden, bl.a. pågår arkeologiska utgrävningar i området och i böcker samt vetenskapliga avhandlingar skrivs deras ovanligt rika historia. Guider berättar och visar boplatser för intresserade grupper.

Klickbara bilder

 

Swedish English