Finnskogsrikets logga

Start  Om området  Föreningen  Verksamheter  Utflyktsmål  Evenemang  Länkar  Nyhetsarkiv

Karta över Finnskogsriket

En karta som täcker hela Finnskogsriket.

Den beskrivs som den bästa karta som gjorts för besökande till ett natur- och kulturområde! Kartan kostar 120 kr och säljs hos alla som bedriver verksamhet i området.

Baksidan av kartan innehåller bl.a. artiklar om fäbodar, järnhantering, skogsfinnar samt om Finnskogsrikets speciella växtliv, om fiske och om de som bedriver verksamhet i området. Hundratals besöksvärda platser med kultur-och naturlämningar eller höga naturvärden är utmärkta i kartan samt 217 mil skoter - och vandringsleder.

Du kan även sätta in 120 kr+ 18 kr i porto på föreningens postgiro så sänder vi den omgående per brev. Glöm inte att ange Ditt namn och adress.

Pg 25 31 52 -3. Ange "Karta"!

Välkommen till Finnskogsriket!
Kartans framsida

Swedish English